Мястото в изчакване на зеленият сигнал, на светофара и онези няколко секунди, в които заглеждаш надписа върху стълба до теб. Нима не се позна? Тези думи са за теб.

. . .