Това е пълният, книжен архив, запазил всяко едно заглавие, история и име, върху стената. И друго няма значение.

"След тишината" на NEGATIVUT (2020)

"ПОСЛЕДНО ИЗРЕЧЕ(НИЕ)" на Нина Гешева и Жо Костадинов (2021)

"ДРЕВНА БЪЛГАРИЯ" сборник с лекции на Димитър Гилев (2021)

"Нестихващи вълни" дебютната поетична книга на Лу Георгиева (2021)

"С любов до Мама" дебютната поетична книга на Наталия Николова (2022)

"11:11" втората поетична книга на Лу Георгиева (2022)

"От моята душа за твоето сърце" дебютната поетична книга на Силвия Асенова (2022)

"Дневник на бялата стая" на NEGATIVUT (2022)

"Обикновени правила за необикновен живот" на Александра (Саша) Цветкова (2022)

"Малко по-необикновена история" дебютната поетична книга на Магдалена Ангелова (2022)

"Ангелско мълчание" на Лу Георгиева (2023)

съвсем скоро ще допълним още :)